Contacto

 

Enrique García Riaza

Departament de Ciéncies Històriques i Teoria de les Arts

Facultat de Filosofia i LLetres, Universitat de les Illes Balears (UIB)

Edifici Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, Km. 7.5

07122 – Palma

Tel. 971 17 34 69 / 971 17 30 08   Fax: 971 17 34 73

Gráfico Email garcia.riaza@uib.es